ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

A’ Λυκείου

Γ’ Γυμνασίου προς Α’ Λυκείου

Για το μαθητή της Α΄ Λυκείου σε μια περίοδο μετάβασης από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, είναι αναγκαία η θερινή προετοιμασία. Ο μαθητής “βάζει σε τάξη” την προετοιμασία του με:

 • Πρωτοποριακά συστήματα διδασκαλίας και μάθησης
 • Διαγνωστικά τεστ
 • Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Χρήση οπτικοακουστικού υλικού
 • Οργάνωση και διαχείριση χρόνου
 • Διδασκαλία Θεμάτων της Τράπεζας του ΙΕΠ
 • Διάδραση καθηγητών – μαθητών
 • Πολύμορφη διαμορφωτική αξιολόγηση

Εδώ η μάθηση έχει σκοπό…

 • να αποσαφηνίσει ο μαθητής και να καταλήξει ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει,
 • να καλύψει ο μαθητής τα γνωστικά κενά του Γυμνασίου και να προχωρήσει στα βασικά μαθήματα υποδομής της Α΄ Λυκείου,
 • να καλύψει τα κενά που δημιουργήθηκαν λόγω των συνθηκών που επέβαλε η πανδημία,
 • να εξοικειωθεί με την ύλη της Α΄ Λυκείου και να αισθανθεί έτοιμος να αντιμετωπίσει το σύστημα της Τράπεζας Θεμάτων,
 • να προετοιμαστεί ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις νέες απαιτήσεις του Λυκείου,
 • να μάθει να διαχειρίζεται το χρόνο του ώστε η μελέτη να είναι αποτελεσματική,
 • να αναπτύξει κριτική ικανότητα, συνθετική σκέψη και να υιοθετήσει μια ορθή μέθοδο προετοιμασίας.

Έναρξη θερινού προγράμματος 19/06/2023


ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής
Παλλήνης
Περιστερίου
Γλυκών Νερών

Ομογενείς