Φροντιστήρια Σύγχρονο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2106000682

EMAIL

info@synchrono.gr

2106000682

Οι εκδόσεις μας

Το έντυπο υποστηρικτικό μας υλικό διαρκώς ανανεώνεται, ακολουθώντας τόσο τις νέες απαιτήσεις των πανελλαδικώς εξεταζόμενων διδακτικών αντικειμένων όσο και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε νέας γενιάς μαθητών.

Χάρη στη διαρκή προσπάθεια των εκπαιδευτικών μας το διδακτικό υλικό του φροντιστηρίου:

 • επικαιροποιείται και προσαρμόζεται άμεσα στα νέα προγράμματα σπουδών του ΥΠΕΠΘ.
 • αντλεί υλικό τόσο από την ελληνική όσο και από τη διεθνή εκπαιδευτική και παιδαγωγική βιβλιογραφία.
 • παραδίδεται στους μαθητές με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στην καθημερινή εκπαιδευτική μας πρακτική (για παράδειγμα με την οπτικοποίηση του διδακτικού μας υλικού, τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών και κυρίως την προσαρμογή των μαθησιακών μεθόδων στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε μαθητή μας.)

«Μ’ αυτό θα δουλέψει στο σπίτι…

Σ’ αυτό θα καταφύγει… όταν μακριά από την τάξη και τον δάσκαλο θα κληθεί…να ξαναθυμηθεί, να μάθει καλά ή να απαντήσει σε ερώτημα που του δόθηκε ή να επιλύσει την απορία που του δημιουργήθηκε»

Βιβλία ποιοτικά και εύχρηστα για όλες τις τάξεις του Λυκείου και όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

  Οι εκδόσεις μας

  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

  Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ

  Το Σύγχρονο στις εκδόσεις Πατάκη

   με μια σειρά βοηθημάτων