ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Β’ Λυκείου

Για το μαθητή της Β΄ Λυκείου σε μια περίοδο που οι εξετάσεις μοιάζουν μακρινές, είναι αναγκαία η θερινή προετοιμασία.

Εδώ η μάθηση έχει σκοπό…

  • να μπει σε σειρά ο μαθητής και να «βάλει σε τάξη» τις γνώσεις του και την μέθοδο προετοιμασίας του.
  • να κατανοήσει ότι η πρόχειρη και «πάνω – πάνω» δουλειά είναι κάτι που πρέπει να απαλειφθεί από τον τρόπο μελέτης του και ότι πρέπει να γίνει συστηματική και «σε βάθος»,
  • να συμπλήρωσει όσα έπρεπε να μάθει αυτή τη χρονιά και να αναπληρώσει το πεδίο της καλλιέργειας και μόρφωσής του που φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών ανακόπηκε.
  • να προσεγγίσει έγκαιρα την ύλη της επόμενης τάξης
  • να συγκροτήσει γνωστικό επίπεδο, να αναπτύξει κριτική, συνθετική και αναλυτική σκέψη,
  • να προσαρμοστεί σε απαιτητικούς ρυθμούς, εμπειρία που δεν πρέπει να τη μεταθέσει και να την περιορίσει στη Γ΄ Λυκείου, όπου είναι πλέον περιορισμένος ο χρόνος αντίδρασης και προσαρμογής.

Έναρξη θερινού προγράμματος 17/06/2024

Ανθρωπιστικές Σπουδές
Θετικές Σπουδές
Σπουδές Υγείας & Ζωής
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών