ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Τα  προγράμματα σπουδών, δοκιμασμένα στην τάξη, επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά τους κάθε χρόνο.

Αξιολόγηση προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα των Πανελληνίων εξετάσεων των Ελλήνων μαθητών του εξωτερικού.  Στοχεύει στην εξοικείωση του μαθητή με τις απαιτήσεις που συνοδεύουν αυτόν τον Πανελλήνιο διαγωνισμό, ώστε να μην υπάρχουν κενά, να είναι ικανός να αντιμετωπίζει κάθε ενδεχόμενο, κάθε εξεταστική απαίτηση, να μην αιφνιδιάζεται.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με:

 • προφορικές εξετάσεις
 • γραπτές εργασίες
 • φύλλα εργασίας
 • πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
 • σταθμισμένα τεστ
 • κριτήρια αξιολόγησης
 • αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων
 • προσομοίωση προφορική και γραπτή της διαδικασίας των εξετάσεων
Αναπόσπαστη παράμετρος για το σχεδιασμό του προγράμματος των μαθητών Ελλήνων του εξωτερικού είναι η δέσμευση του φροντιστηρίου να παρέχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους Έλληνες του εξωτερικού με σκοπό να πετύχουν υψηλούς στόχους, να πετύχουν στη σχολή της πρώτης τους επιλογής.

Προγράμματα ευέλικτα και περιεκτικά:

• για τους μαθητές που τελειώνουν την Α’ Λυκείου • για τους μαθητές που τελειώνουν τη Β’ Λυκείου • για τους υποψηφίους που τελειώνουν τη Γ΄ Λυκείου

Για τους μαθητές που τελειώνουν την Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα τριετούς φοίτησης

Η προετοιμασία για το μαθητή της Α΄ Λυκείου είναι αναγκαία σε μια εποχή που οι εξετάσεις μοιάζουν μακρινές και έχει σκοπό ο μαθητής: 

 • να «βάλει σε τάξη» τις γνώσεις του
 • να κατανοήσει ότι η μελέτη του πρέπει να γίνει συστηματική και «σε βάθος»,
 • να συμπληρώσει όσα έπρεπε να μάθει αυτή τη χρονιά
 • να προσεγγίσει έγκαιρα και την ύλη της επόμενης τάξης
 • να συγκροτήσει γνωστικό επίπεδο, να αναπτύξει κριτική, συνθετική και αναλυτική σκέψη,
 • να προσαρμοστεί σε απαιτητικούς ρυθμούς, εμπειρία που δεν πρέπει να τη μεταθέσει και να την περιορίσει στη Γ΄ Λυκείου, όπου είναι πλέον περιορισμένος ο χρόνος αντίδρασης και προσαρμογής.

Κατηγορίες 1 & 2

Έναρξη από 15 Ιουνίου 2022

Κατηγορίες 3, 4, 5

Έναρξη από 15 Ιουνίου 2022

 

 

Διαγωνίσματα

 • Τεστ ημερήσια που πιστοποιούν την αφομοίωση και κατανόηση του προς εξέταση γνωστικού αντικειμένου.
 • Τρίωρα διαγωνίσματα εβδομαδιαία για κάθε τάξη, με καθορισμένο προγραμματισμό, που πιστοποιούν το πώς και πόσο καλά μαθαίνει ο κάθε μαθητής.
 • Τα διαγωνίσματα γράφονται με αυστηρή επιτήρηση σε συνθήκες Πανελλαδικών εξετάσεων
 • Προσομοιωτικά διαγωνίσματα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Πολύτιμη άσκηση προετοιμασίας, στρατηγικής και ψυχολογίας. Βοηθάει το μαθητή να μπει στη λογική και ψυχολογία των εξετάσεων και να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν ελλείψεις που εντοπίζει.

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών