Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, ο δρόμος για να ξεχωρίσεις ξεκινά από την κατάλληλη επιλογή σπουδών, την κατάλληλη προετοιμασία, τον κατάλληλο σχεδιασμό.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Παρέχουμε και πρόγραμμα μελέτης για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του χρόνου και της μελέτης των μαθητών.

Μηνιαία

35 διαγωνίσματα για κάθε τάξη, με καθορισμένο ετήσιο προγραμματισμό, που πιστοποιούν το πώς και πόσο καλά μαθαίνει ο κάθε μαθητής.
Τα διαγωνίσματα γράφονται με αυστηρή επιτήρηση σε συνθήκες Πανελλαδικών εξετάσεων.

Επαναληπτικά ΟΕΦΕ

Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα ΟΕΦΕ διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Πολύτιμη άσκηση προετοιμασίας, στρατηγικής και ψυχολογίας. Βοηθάει το μαθητή να μπει στη λογική και ψυχολογία των εξετάσεων και να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν ελλείψεις που εντοπίζει.

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής
Παλλήνης
Γλυκών Νερών

Ομογενείς