Φροντιστήρια Σύγχρονο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2106000682

EMAIL

info@synchrono.gr

2106000682

Προγράμματα σπουδών ολοκληρωμένα, σχεδιασμένα με βάση τις απαιτήσεις των γενικών εξετάσεων, παρέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δημιουργούν δυναμική επιτυχίας. Προγράμματα που διαφέρουν και εμπνέουν μπροστά στην πρόκληση των Παννελληνίων με τη δύναμη της γνώσης που διασφαλίζουν.

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, ο δρόμος για να ξεχωρίσεις ξεκινά από την κατάλληλη επιλογή σπουδών, την κατάλληλη προετοιμασία, τον κατάλληλο σχεδιασμό.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα

Η Νεοελληνική Γλώσσα («Έκθεση», όπως είναι γνωστή στη σχολική πραγματικότητα) είναι ίσως το πλέον «ιδιοσυγκρατικό» μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα στατιστικά δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιδόσεων των υποψηφίων κυμαίνεται σταθερά στην κλίμακα 10-14,9 ενώ οι αριστούχοι σπανίζουν (ποσοστό μικρότερο από 1,5%).

Οι αλλαγές που επέφερε το ΠΣ του 2019 συμπεριέλαβαν και τη λογοτεχνία (αδίδακτο κείμενο) στην εξεταστέα ύλη και το μάθημα έγινε περισσότερο κειμενοκεντρικό με έμφαση στην ανταπόκριση και κριτική τοποθέτηση του μαθητή απέναντι στα δοσμένα κείμενα. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος, προκειμένου να προετοιμαστεί σωστά, οφείλει αφενός να κατανοήσει τις απαιτήσεις του αντικειμένου και αφετέρου να ασκηθεί επανειλημμένα και σε βάθος στη μεθοδολογία του μαθήματος.

Στο Σύγχρονο, έχοντας ως στόχο την επαρκή προετοιμασία του υποψηφίου, οργανώνουμε το μάθημα ισοβαρώς μεταξύ της διαλογικής παράδοσης και συμμετοχής του μαθητή στην παραγωγή προβληματισμού εντός της τάξης και της εβδομαδιαίας γραπτής εξάσκησής του εκτός της τάξης. Κάθε μαθητής ενθαρρύνεται συστηματικά ώστε να αποκωδικοποιήσει τα μυστικά του ποιοτικού γραπτού λόγου και να αποκτήσει αυξημένες αναγνωστικές δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό ο υποψήφιος εξασκείται εβδομαδιαία στη γραπτή έκφραση σε όλα τα επίπεδα που απαιτούνται για τις εξετάσεις (συνοπτική απόδοση κειμένου, κατανόηση, οργανωτικές αρχές, αξιολόγηση των ιδεών, λεξικογραμματικές επιλογές του συγγραφέα, εντοπισμός κειμενικών δεικτών, αρχές επιχειρηματολογίας, ερμηνευτικά σχόλια σε αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο, παραγωγή επικοινωνιακά προσαρμοσμένου λόγου).

Η προσπάθειά του μαθητή εποπτεύεται από διαφορετικούς καθηγητές και διορθωτές ώστε να περιοριστεί η υποκειμενικότητα και να αυξηθεί ο βαθμός αξιοπιστίας της αξιολόγησης.

Τα ολιγομελή τμήματα διευκολύνουν την προσωπική παρακολούθηση της μαθησιακής πορείας κάθε υποψήφιου και την εξατομικευμένη προσέγγιση της ύλης.

Μηνιαία τρίωρα διαγωνίσματα αλλά και συντομότερα τεστ αποτυπώνουν την εξέλιξη της προόδου του. Παράλληλα τον εξοικειώνουν με τη διαχείριση του χρόνου σε συνθήκες προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το έντυπο βοηθητικό υλικό (βιβλία και ασκησιολόγια) είναι ποιοτικό αλλά και πρωτότυπο επειδή προέρχεται αποκλειστικά από τη συσσωρευμένη πείρα των συγγραφέων – εκπαιδευτικών μας και ανανεώνεται διαρκώς. Υποστηρίζεται και διαδικτυακά με στόχο την απόλυτη προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε μαθητή.   

Με τα δεδομένα αυτά οι μαθητές μας μπορούν να διασφαλίσουν υψηλές επιδόσεις στο μάθημα (στην τελευταία 5ετία τα ποσοστά των μαθητών μας στη βαθμολογική κλίμακα 15-20 ήταν 3πλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο των μαθητών πανελλαδικά) και, κυρίως, να αισθάνονται σιγουριά και αυτοπεποίθηση όσον αφορά την αντιμετώπισή του.

Τα ειδικά τμήματα Έκθεσης & Λογοτεχνίας απευθύνονται:

  • σε μαθητές Λυκείου που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις
  • σε απόφοιτους
  • σε μαθητές του εξωτερικού που διαγωνίζονται μόνο στο μάθημα της Έκθεσης στις εξετάσεις των Ομογενών.

 

ΤΑΞΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Α’ Λυκείου 2 3ωρο
Β’ Λυκείου 2 3ωρο
Γ’ Λυκείου 3 3ωρο

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών