ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Τα  προγράμματα σπουδών, δοκιμασμένα στην τάξη, επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά τους κάθε χρόνο.

Αξιολόγηση προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα των Πανελληνίων εξετάσεων των Ελλήνων μαθητών του εξωτερικού.  Στοχεύει στην εξοικείωση του μαθητή με τις απαιτήσεις που συνοδεύουν αυτόν τον Πανελλήνιο διαγωνισμό, ώστε να μην υπάρχουν κενά, να είναι ικανός να αντιμετωπίζει κάθε ενδεχόμενο, κάθε εξεταστική απαίτηση, να μην αιφνιδιάζεται.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με:

 • προφορικές εξετάσεις
 • γραπτές εργασίες
 • φύλλα εργασίας
 • πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
 • σταθμισμένα τεστ
 • κριτήρια αξιολόγησης
 • αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων
 • προσομοίωση προφορική και γραπτή της διαδικασίας των εξετάσεων
Αναπόσπαστη παράμετρος για το σχεδιασμό του προγράμματος των μαθητών Ελλήνων του εξωτερικού είναι η δέσμευση του φροντιστηρίου να παρέχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους Έλληνες του εξωτερικού με σκοπό να πετύχουν υψηλούς στόχους, να πετύχουν στη σχολή της πρώτης τους επιλογής.

Προγράμματα ευέλικτα και περιεκτικά:

• για τους μαθητές που τελειώνουν την Α’ Λυκείου • για τους μαθητές που τελειώνουν τη Β’ Λυκείου • για τους υποψηφίους που τελειώνουν τη Γ΄ Λυκείου

Γ’ Λυκείου

Σχεδιάζουμε την επιτυχία

Εξ αποστάσεως ή Διά ζώσης

Εντατικό πρόγραμμα γρήγορων ρυθμών και υψηλών απαιτήσεων, κλειδί για τις Πανελλήνιες.

Διασφαλίζει:

 • την αξιοποίηση του χρόνου για ποιοτική και ολική κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • την έγκαιρη αφομοίωση της ύλης και συγκρότηση υψηλού γνωστικού επιπέδου
 • την ανάπτυξη κριτικής, συνθετικής και αναλυτικής σκέψης,
 • την προσαρμογή στους απαιτητικούς ρυθμούς της τρίωρης εξέτασης των πανελλαδικών
 • την υψηλή βαθμολογία στα διαγωνίσματα, όπως το απαιτεί το σημερινό σύστημα εκπαίδευσης
 • την έγκαιρη και ουσιαστική επανάληψη
 • την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του άγχους με την ασφάλεια και τη δύναμη της γνώσης
 • την εισαγωγή του μαθητή στην πρώτη του επιλογή

Δε θέλουμε να κάνουμε μία ακόμα εγγραφή, θέλουμε εσύ να γραφτείς στη σχολή των ονείρων σου!

Κατηγορίες 1 & 2

Σχεδιάζουμε την επιτυχία

Εξ αποστάσεως ή Διά ζώσης

Εντατικό πρόγραμμα γρήγορων ρυθμών και υψηλών απαιτήσεων, κλειδί για τις Πανελλήνιες.

Διασφαλίζει:

 • την αξιοποίηση του χρόνου για ποιοτική και ολική κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • την έγκαιρη αφομοίωση της ύλης και συγκρότηση υψηλού γνωστικού επιπέδου
 • την ανάπτυξη κριτικής, συνθετικής και αναλυτικής σκέψης,
 • την προσαρμογή στους απαιτητικούς ρυθμούς της τρίωρης εξέτασης των πανελλαδικών
 • την υψηλή βαθμολογία στα διαγωνίσματα, όπως το απαιτεί το σημερινό σύστημα εκπαίδευσης
 • την έγκαιρη και ουσιαστική επανάληψη
 • την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του άγχους με την ασφάλεια και τη δύναμη της γνώσης
 • την εισαγωγή του μαθητή στην πρώτη του επιλογή

Μάθημα με 1 ή 2 μαθητές μόνο – Ευέλικτα προγράμματα

Έναρξη από 15 Ιουνίου 2022 – Λήξη με το τέλος των εξετάσεων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 & 2

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 4
Αρχαία 7
Ιστορία 5
Λατινικά 4

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 4
Μαθηματικά 7
Φυσική 5
Χημεία 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 4
Μαθηματικά 7
Πληροφορική 5
Οικονομία 5

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 4
Φυσική 5
Χημεία 5
Βιολογία 6

Κατηγορίες 3, 4, 5

Έναρξη από Τρίτη 22 Ιουνίου 2021

Μάθημα με 1 ή 2 μαθητές μόνο – Ευέλικτα προγράμματα

 

 

Ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας εξ αποστάσεως ή διά ζώσης:

Η τρίωρη εξέταση υψηλών απαιτήσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα, προϋποθέτει προετοιμασία που θα διασφαλίσει τη γνώση, την κατανόηση της και την άριστη ανταπόκριση στα ζητούμενα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το λόγο αυτό:

 • Οι μαθητές καλύπτονται διδακτικά σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες  με έμφαση στα σημεία που προβληματίζουν περισσότερο τους Έλληνες μαθητές του εξωτερικού (π.χ. κατανόηση των θέσεων του συντάκτη και της τεκμηρίωσής της).
 • Διδάσκονται κατάλληλες τεχνικές, επικοινωνιακά ύφη, σχεδιαγράμματα και ανεπτυγμένα θέματα με τη βοήθεια των οποίων καθοδηγούνται βήμα-βήμα, ώστε να αποφεύγουν εκφραστικά ατοπήματα και δομικές αστοχίες και να ανταποκρίνονται άριστα στην παραγωγή λόγου.
 • Προετοιμάζονται με επαναλαμβανόμενες ασκήσεις λεξιλογικές, υφολογικές, δομής με τις οποίες αξιοποιούν το χρόνο τους και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους.
 • Κατακτούν τη γνώση για τους κειμενικούς δείκτες και μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τα δεδομένα του λογοτεχνικού κειμένου
 • Ακολουθούν ιδιαίτερο διδακτικό πρόγραμμα για την εξαγωγή περίληψης από το κείμενο με μεθοδολογία κατανοητή και εφαρμόσιμη (π.χ. διάκριση βασικών και δευτερογενών πληροφοριών).
 • Καθοδηγούνται να προσέχουν την εικόνα του γραπτού, ώστε να αποφεύγονται λάθη και αβλεψίες. Η διόρθωση γίνεται από τους διδάσκοντες και αφιερώνεται ο απαραίτητος χρόνος για να κατανοήσει ο υποψήφιος τις απαιτήσεις ενός ορθολογικά οργανωμένου κειμένου.

Διαθέτουμε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να προσφέρουμε ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

Διαγωνίσματα

 • Τεστ ημερήσια που πιστοποιούν την αφομοίωση και κατανόηση του προς εξέταση γνωστικού αντικειμένου.
 • Τρίωρα διαγωνίσματα εβδομαδιαία για κάθε τάξη, με καθορισμένο προγραμματισμό, που πιστοποιούν το πώς και πόσο καλά μαθαίνει ο κάθε μαθητής.
 • Τα διαγωνίσματα γράφονται με αυστηρή επιτήρηση σε συνθήκες Πανελλαδικών εξετάσεων
 • Προσομοιωτικά διαγωνίσματα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Πολύτιμη άσκηση προετοιμασίας, στρατηγικής και ψυχολογίας. Βοηθάει το μαθητή να μπει στη λογική και ψυχολογία των εξετάσεων και να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν ελλείψεις που εντοπίζει.

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών