Προγράμματα σπουδών ολοκληρωμένα, σχεδιασμένα με βάση τις απαιτήσεις των γενικών εξετάσεων, παρέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δημιουργούν δυναμική επιτυχίας. Προγράμματα που διαφέρουν και εμπνέουν μπροστά στην πρόκληση των Παννελληνίων με τη δύναμη της γνώσης που διασφαλίζουν.

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, ο δρόμος για να ξεχωρίσεις ξεκινά από την κατάλληλη επιλογή σπουδών, την κατάλληλη προετοιμασία, τον κατάλληλο σχεδιασμό.

Γ’ Λυκείου

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία

Εντατικό πρόγραμμα γρήγορων ρυθμών και υψηλών απαιτήσεων, κλειδί για τις Πανελλήνιες, που δεν είναι εξετάσεις αλλά διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων.

Το πρόγραμμα διασφαλίζει

  • Ποιοτική και ολική κάλυψη της εξεταστέας ύλης
  • Έγκαιρη και ουσιαστική επανάληψη
  • Προσομοίωση προφορική και γραπτή της διαδικασίας των εξετάσεων
  • Αποτελεσματικότητα και επιτυχία

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 01/09/2021

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία

3

Αρχαία Άγνωστο

2

Γραμματική

1

Αρχαία Γνωστό

2

Ιστορία

2

Λατινικά

2

ΣΥΝΟΛΟ

12

Διαγώνισμα

3

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

3

Μαθηματικά

6

Φυσική

4

Χημεία

3

ΣΥΝΟΛΟ

16

Διαγώνισμα

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

3

Μαθηματικά

6

Πληροφορική

2

Οικονομία

2

ΣΥΝΟΛΟ

13

Διαγώνισμα

3

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

3

Φυσική

4

Χημεία

3

Βιολογία

4

ΣΥΝΟΛΟ

14

Διαγώνισμα

3

Αγγλικά: 2 ώρες/εβδομάδα

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής
Παλλήνης
Περιστερίου
Γλυκών Νερών

Ομογενείς