Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, ο δρόμος για να ξεχωρίσεις ξεκινά από την κατάλληλη επιλογή σπουδών, την κατάλληλη προετοιμασία, τον κατάλληλο σχεδιασμό.

Γ’ Λυκείου

Προγράμματα σπουδών ολοκληρωμένα, σχεδιασμένα με βάση τις απαιτήσεις των γενικών εξετάσεων, παρέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δημιουργούν δυναμική επιτυχίας. Προγράμματα που διαφέρουν και εμπνέουν μπροστά στην πρόκληση των Παννελληνίων με τη δύναμη της γνώσης που διασφαλίζουν.

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία

Εντατικό πρόγραμμα γρήγορων ρυθμών και υψηλών απαιτήσεων, κλειδί για τις Πανελλήνιες, που δεν είναι εξετάσεις αλλά διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων.

Το πρόγραμμα διασφαλίζει

  • Ποιοτική και ολική κάλυψη της εξεταστέας ύλης
  • Έγκαιρη και ουσιαστική επανάληψη
  • Προσομοίωση προφορική και γραπτή της διαδικασίας των εξετάσεων
  • Αποτελεσματικότητα και επιτυχία

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 09/09/2024

Ανθρωπιστικές Σπουδές
Θετικές Σπουδές
Σπουδές Υγείας & Ζωής
Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών