Ομαδοσυνεργατική

Όλοι σχεδόν οι ερευνητές και παιδαγωγοί συμφωνούν ως προς τα ευεργετικά οφέλη που έχει η λειτουργία της ομάδας στην εκπαιδευτική πραγματικότητα  και μεθοδολογία.

Στο φροντιστήριό μας δίνουμε προτεραιότητα στη συντονισμένη ισχύ ενός αλληλεπιδραστικού συνόλου που αποδεικνύεται ο ισχυρότερος αγωγός μόρφωσης.  Η λειτουργικότητα ενός άριστα συγκροτημένου ολιγομελούς τμήματος αναγνωρίζεται ως το ακλόνητο πλεονέκτημα που δεν μπορεί να προσφέρει καμια άλλη εκπαιδευτική λύση. Ο μαθητής δεν αποκομίζει γνώσεις αποκλειστικά  από τον εκπαιδευτικό αλλά και από τους συμμαθητές του.

Το να βρεθούμε μαζί είναι μια αρχή,
το να παραμείνουμε μαζί είναι μια πρόοδος
και το να δoυλέψουμε μαζί, σαν ομάδα, είναι επιτυχία.

Με αυτή τη μέθοδο:

  • δημιουργείται σχέση εμπιστοσύνης μαθητών – καθηγητών
  • επιτυγχάνεται ποιοτικότερη μαθησιακή διαδικασία
  • αναπτύσσεται κριτική σκέψη και συνθετική ικανότητα
  • ενισχύεται η άμιλλα
  • μειώνεται το άγχος και ο φόβος της αποτυχίας
  • μεγιστοποιείται η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας