Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, ο δρόμος για να ξεχωρίσεις ξεκινά από την κατάλληλη επιλογή σπουδών, την κατάλληλη προετοιμασία, τον κατάλληλο σχεδιασμό.

ΘΕΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

A’, Β’ & Γ’ Λυκείου

Εδώ η μάθηση έχει σκοπό…

  • Την αξιοποίηση του χρόνου στη μαθησιακή διαδικασία.Η ουσιαστική μάθηση δεν μπορεί να εξασφαλιστεί σε περιορισμένα χρονικά πλαίσια.
  • Τη βαθύτερη προσέγγιση και αφομοίωση της ύλης της προηγούμενης τάξης και συγκρότηση γνωστικού επιπέδου, αναγκαίου για τη διδασκαλία της ύλης της επόμενης τάξης.
  • Την έγκαιρη κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης έκτασης της ύλης της Γ΄Λυκείου. Έτσι ο μαθητής κατά τη χειμερινή περίοδο  προηγείται της ύλης που διδάσκεται στο σχολείο, εμβαθύνει στα γνωστικά αντικείμενα, τα κάνει κτήμα του με σκοπό την επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης βαθμολογίας τόσο στο σχολείο όσο και στις γενικές εξετάσεις.
  • Το προβάδισμα στους μαθητές που την ακολουθούν σε σχέση με τους συνυποψήφιούς τους.
  • Την υψηλή βαθμολογία στα διαγωνίσματα, όπως  το απαιτεί το σημερινό σύστημα εκπαίδευσης.
  • Την εισαγωγή του μαθητή στην πρώτη του επιλογή.
  • Ο μαθητής είναι αναγκαίο να ανταγωνιστεί τον εαυτό του… να γίνει καλύτερος απ’ ό,τι ήταν χθες.

 

Έναρξη θερινού προγράμματος 17/06/2024

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών