Σύγχρονη Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση στο φροντιστήριό μας είναι προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα των Πανελληνίων εξετάσεων.  Σκοπεύει στην εξοικείωση του υποψηφίου με τις απαιτήσεις που συνοδεύουν τον Πανελλήνιο αυτό διαγωνισμό.

Αρχικά ο μαθητής καλείται να αντιληφθεί τα λάθη του με σκοπό να μην τα επαναλάβει.
Αφού κατανοήσει τα σφάλματα μπορεί να υιοθετήσει τη μεθοδολογία για τη διαχείριση της σωστής απάντησης. Δεν πρέπει να υπάρχουν κενά.
Κυρίως, όμως, μας ενδιαφέρει να καταστεί ο μαθητής μας ικανός να αντιμετωπίζει κάθε ενδεχόμενο, κάθε εξεταστική απαίτηση, να μην αιφνιδιάζεται.

Έχουμε ορισμένα όπλα γι αυτό:

 • προφορικές εξετάσεις
 • γραπτές εργασίες
 • φύλλα εργασίας
 • πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
 • σταθμισμένα τεστ
 • κριτήρια αξιολόγησης
 • αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων

«Είναι αναγκαίο όχι μόνο να μαθαίνει ο μαθητής
αλλά να το αποδεικνύει»

Πρόκειται για μια αξιολόγηση ΘΕΤΙΚΗ που:

 • αποκλείει την απόρριψη
 • βοηθά στην αυτογνωσία του μαθητή ως προς τις ικανότητες και τις κλίσεις του
 • δημιουργεί κίνητρο για μάθηση σε ένα περιβάλλον συνεργασίας και εμπιστοσύνης
 • προτρέπει το μαθητή «να κάνει ό,τι είναι σωστό… όχι ό,τι είναι εύκολο».
Στην αξιολόγησή μας «ο μαθητής δεν συγκρίνεται με τους συμμαθητές του…αλλά με τον ίδιο του τον εαυτό»

 

«Με την αξιολόγηση δεν τελειώνουμε… αλλά ξεκινάμε το έργο μας»