Προγράμματα σπουδών ολοκληρωμένα, σχεδιασμένα με βάση τις απαιτήσεις των γενικών εξετάσεων, παρέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δημιουργούν δυναμική επιτυχίας. Προγράμματα που διαφέρουν και εμπνέουν μπροστά στην πρόκληση των Παννελληνίων με τη δύναμη της γνώσης που διασφαλίζουν.

Προγράμματα ευέλικτα και περιεκτικά για τους μαθητές των τάξεων:

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, ο δρόμος για να ξεχωρίσεις ξεκινά από την κατάλληλη επιλογή σπουδών, την κατάλληλη προετοιμασία, τον κατάλληλο σχεδιασμό.

Α’ Λυκείου

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία

Πρόγραμμα τριετούς φοίτησης που οδηγεί τον μαθητή το Γυμνάσιο στο Λύκειο με το βλέμμα στην επιτυχία του.

Το πρόγραμμα διασφαλίζει

 • συγκρότηση γνωστικής υποδομής στα βασικά μαθήματα για τις γενικές εξετάσεις
 • ανάπτυξη των δεξιοτήτων της μάθησης, της κριτικής ανάλυσης, συλλογιστικής και επίλυσης προβλημάτων

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 11/09/2023

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 2
Αρχαία 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
ΣΥΝΟΛΟ 10

Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα ή μέρος των μαθημάτων.

Β’ Λυκείου

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία

Πρόγραμμα διετούς φοίτησης που «βάζει σε τάξη» την προετοιμασία του μαθητή με το βλέμμα στην επιτυχία του.

Πρόγραμμα που διασφαλίζει

 • ανακεφαλαίωση και εμπέδωση βασικών γνώσεων της ύλης της Α΄ Λυκείου που είναι σημαντικές για τις εξετάσεις
 • κάλυψη της ύλης της Β΄Λυκείου
 • έγκαιρη εισαγωγή στην ύλη της Γ’ Λυκείου.

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 04/09/2023

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 2
Αρχαία Άγνωστο 2
Συντακτικό 1
Γραμματική 1
Λατινικά 1
Ιστορία / Αρχαία Γνωστό (Ύλη Γ΄) 1/2
ΣΥΝΟΛΟ 8/9
Διαγώνισμα 3

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά

3

Άλγεβρα

2

Φυσική

3

Χημεία

2

ΣΥΝΟΛΟ

12

Διαγώνισμα

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά

3

Άλγεβρα

2

Πληροφορική

1

Οικονομία

1

ΣΥΝΟΛΟ

9

Διαγώνισμα

3

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

2

Φυσική

3

Χημεία

2

Βιολογία

2

ΣΥΝΟΛΟ

9

Διαγώνισμα

3

 

Γ’ Λυκείου

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία

Εντατικό πρόγραμμα γρήγορων ρυθμών και υψηλών απαιτήσεων, κλειδί για τις Πανελλήνιες, που δεν είναι εξετάσεις αλλά διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων.

Το πρόγραμμα διασφαλίζει

 • Ποιοτική και ολική κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • Έγκαιρη και ουσιαστική επανάληψη
 • Προσομοίωση προφορική και γραπτή της διαδικασίας των εξετάσεων
 • Αποτελεσματικότητα και επιτυχία

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 01/09/2023

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία

3

Αρχαία Άγνωστο

2

Γραμματική

1

Αρχαία Γνωστό

2

Ιστορία

2

Λατινικά

2

ΣΥΝΟΛΟ

12

Διαγώνισμα

3

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

3

Μαθηματικά

6

Φυσική

4

Χημεία

3

ΣΥΝΟΛΟ

16

Διαγώνισμα

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

3

Μαθηματικά

6

Πληροφορική

2

Οικονομία

2

ΣΥΝΟΛΟ

13

Διαγώνισμα

3

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

3

Φυσική

4

Χημεία

3

Βιολογία

4

ΣΥΝΟΛΟ

14

Διαγώνισμα

3

Αγγλικά: 2 ώρες/εβδομάδα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Νεοελληνική Γλώσσα

Η Νεοελληνική Γλώσσα («Έκθεση», όπως είναι γνωστή στη σχολική πραγματικότητα) είναι ίσως το πλέον «ιδιοσυγκρατικό» μάθημα των πανελλαδικών εξετάσεων. Τα στατιστικά δεδομένα της τελευταίας δεκαετίας δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των επιδόσεων των υποψηφίων κυμαίνεται σταθερά στην κλίμακα 10-14,9 ενώ οι αριστούχοι σπανίζουν (ποσοστό μικρότερο από 1,5%).

Οι αλλαγές που επέφερε το ΠΣ του 2019 συμπεριέλαβαν και τη λογοτεχνία (αδίδακτο κείμενο) στην εξεταστέα ύλη και το μάθημα έγινε περισσότερο κειμενοκεντρικό με έμφαση στην ανταπόκριση και κριτική τοποθέτηση του μαθητή απέναντι στα δοσμένα κείμενα. Αυτό σημαίνει ότι ο υποψήφιος, προκειμένου να προετοιμαστεί σωστά, οφείλει αφενός να κατανοήσει τις απαιτήσεις του αντικειμένου και αφετέρου να ασκηθεί επανειλημμένα και σε βάθος στη μεθοδολογία του μαθήματος.

Στο Σύγχρονο, έχοντας ως στόχο την επαρκή προετοιμασία του υποψηφίου, οργανώνουμε το μάθημα ισοβαρώς μεταξύ της διαλογικής παράδοσης και συμμετοχής του μαθητή στην παραγωγή προβληματισμού εντός της τάξης και της εβδομαδιαίας γραπτής εξάσκησής του εκτός της τάξης. Κάθε μαθητής ενθαρρύνεται συστηματικά ώστε να αποκωδικοποιήσει τα μυστικά του ποιοτικού γραπτού λόγου και να αποκτήσει αυξημένες αναγνωστικές δεξιότητες.

Στο πλαίσιο αυτό ο υποψήφιος εξασκείται εβδομαδιαία στη γραπτή έκφραση σε όλα τα επίπεδα που απαιτούνται για τις εξετάσεις (συνοπτική απόδοση κειμένου, κατανόηση, οργανωτικές αρχές, αξιολόγηση των ιδεών, λεξικογραμματικές επιλογές του συγγραφέα, εντοπισμός κειμενικών δεικτών, αρχές επιχειρηματολογίας, ερμηνευτικά σχόλια σε αδίδακτο λογοτεχνικό κείμενο, παραγωγή επικοινωνιακά προσαρμοσμένου λόγου).

Η προσπάθειά του μαθητή εποπτεύεται από διαφορετικούς καθηγητές και διορθωτές ώστε να περιοριστεί η υποκειμενικότητα και να αυξηθεί ο βαθμός αξιοπιστίας της αξιολόγησης.

Τα ολιγομελή τμήματα διευκολύνουν την προσωπική παρακολούθηση της μαθησιακής πορείας κάθε υποψήφιου και την εξατομικευμένη προσέγγιση της ύλης.

Μηνιαία τρίωρα διαγωνίσματα αλλά και συντομότερα τεστ αποτυπώνουν την εξέλιξη της προόδου του. Παράλληλα τον εξοικειώνουν με τη διαχείριση του χρόνου σε συνθήκες προσομοίωσης των πανελλαδικών εξετάσεων.

Το έντυπο βοηθητικό υλικό (βιβλία και ασκησιολόγια) είναι ποιοτικό αλλά και πρωτότυπο επειδή προέρχεται αποκλειστικά από τη συσσωρευμένη πείρα των συγγραφέων – εκπαιδευτικών μας και ανανεώνεται διαρκώς. Υποστηρίζεται και διαδικτυακά με στόχο την απόλυτη προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις κάθε μαθητή.   

Με τα δεδομένα αυτά οι μαθητές μας μπορούν να διασφαλίσουν υψηλές επιδόσεις στο μάθημα (στην τελευταία 5ετία τα ποσοστά των μαθητών μας στη βαθμολογική κλίμακα 15-20 ήταν 3πλάσια σε σχέση με τον μέσο όρο των μαθητών πανελλαδικά) και, κυρίως, να αισθάνονται σιγουριά και αυτοπεποίθηση όσον αφορά την αντιμετώπισή του.

Τα ειδικά τμήματα Έκθεσης & Λογοτεχνίας απευθύνονται:

 • σε μαθητές Λυκείου που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις
 • σε απόφοιτους
 • σε μαθητές του εξωτερικού που διαγωνίζονται μόνο στο μάθημα της Έκθεσης στις εξετάσεις των Ομογενών.

 

ΤΑΞΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Α’ Λυκείου 2 3ωρο
Β’ Λυκείου 2 3ωρο
Γ’ Λυκείου 3 3ωρο

Οικονομία – Πληροφορική – Βιολογία

Επιδιώκεται η αυτονόμηση του υποψηφίου, ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη υποδομή και να ανταποκριθεί στις σύνθετες απαιτήσεις μιας εξεταστικής δοκιμασίας.

 

Οικονομία 3
Πληροφορική              3
Bιολογία 3

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Αξίζουν τη διαφορά

Στο φροντιστήριό μας οι απόφοιτοι που δεν συμβιβάζονται με μια οποιαδήποτε σχολή, και επαναστοχεύουν στην πρώτη τους επιλογή, υποστηρίζονται με ένα πρόγραμμα προετοιμασίας με οργανωμένη και συστηματική εκπαίδευση.

Ένα πρόγραμμα προετοιμασίας υψηλής ποιότητας, υψηλών στόχων με:

 • τμήματα πρωινά, ολιγομελή, ομοιογενή
 • καινοτόμο μοντέλο εκπαίδευσης που δημιουργεί ασφαλή δυναμική επιτυχίας
 • μαθησιακή διαδικασία που διαφέρει και εμπνέει καθώς ενισχύει με υποστηρικτική διδασκαλία και πρόσθετα διαγωνίσματα,
  • το πάθος του να τα καταφέρει
  • την εντατική και απρόσκοπτη προετοιμασία με προγράμματα μελέτης
  • το γνωστικό επίπεδο του μαθητή με πρόσθετο υλικό και σημειώσεις
  • τη θετική του στάση και σισιοδοξία στη νέα του προσπάθεια

Αναπόσπαστη παράμετρος του σχεδιασμού του προγράμματος των Αποφοίτων είναι η δέσμευση του φροντιστηρίου να παρέχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους Αποφοίτους με σκοπό να πετύχουν υψηλούς στόχους, να πετύχουν τη σχολή της πρώτης τους επιλογής.

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 15/09/2022

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 2
Αρχαία 6
         Γνωστό 2
         Άγνωστο 3
Ιστορία 3
Λατινικά 2
ΣΥΝΟΛΟ 12

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 3
ΣΥΝΟΛΟ 16

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
Πληροφορική 2
Οικονομία 3
ΣΥΝΟΛΟ 14

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 3
Βιολογία 4
ΣΥΝΟΛΟ 14

Αγγλικά: 2 ώρες/εβδομάδα 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Παρέχουμε και πρόγραμμα μελέτης για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του χρόνου και της μελέτης των μαθητών.

Μηνιαία

35 διαγωνίσματα για κάθε τάξη, με καθορισμένο ετήσιο προγραμματισμό, που πιστοποιούν το πώς και πόσο καλά μαθαίνει ο κάθε μαθητής.
Τα διαγωνίσματα γράφονται με αυστηρή επιτήρηση σε συνθήκες Πανελλαδικών εξετάσεων.

Επαναληπτικά ΟΕΦΕ

Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα ΟΕΦΕ διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, την περίοδο των Χριστουγέννων και του Πάσχα.

Πολύτιμη άσκηση προετοιμασίας, στρατηγικής και ψυχολογίας. Βοηθάει το μαθητή να μπει στη λογική και ψυχολογία των εξετάσεων και να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν ελλείψεις που εντοπίζει.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υποστηρικτική διδασκαλία

Το πρόγραμμα υποστηρικτής  διδασκαλίας αφορά είτε ολόκληρη την ομάδα είτε τον μαθητή σε ατομικό επίπεδο και έχει ως σκοπό:

 • να καλύπτει τυχόν απορίες του μαθητή και κενά των μαθητών εκτός των ωρών του κανονικού του προγράμματος
 • να βοηθάει τον μαθητή να μην μένει πίσω στην ύλη, σε σχέση με την υπόλοιπη ομάδα, διατηρώντας τον έτσι σε τροχιά επιτυχίας.
 • να εξασκεί τον μαθητή παρέχοντάς του πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό (σημειώσεις, διαγωνίσματα κλπ)

Ατομικά μαθήματα

Ο μαθητής πολλές φορές, εξαιτίας της ανασφάλειας που δημιουργούν οι αυξημένες απαιτήσεις των εξετάσεων και παρόλο που καλύπτεται πλήρως από τη βοήθεια που του παρέχει το φροντιστήριο, επιθυμεί και πρόσθετη βοήθεια. Κατανοώντας την ανάγκη του μαθητή, έχουμε δημιουργήσει πρόγραμμα ατομικών μαθημάτων, για όποιον μαθητή το χρειάζεται.

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Όπως καταργεί τις ανισότητες, η εκπαίδευση καταργεί, πλέον, και τις χωροχρονικές αποστάσεις. Η ανοικτή και προσιτή σε όλους λειτουργία του θεσμού υποστηρίζεται, σήμερα, από αξιόπιστες τεχνολογικές εφαρμογές. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αξιοποιεί την εξοικείωση των μαθητών με την τεχνολογία. Προσαρμόζεται στις ψηφιακές επικοινωνιακές δεξιότητες που διαθέτει η νέα γενιά. Αναζωογονεί το ενδιαφέρον για συμμετοχή και δίνει νέα ώθηση στο διαδραστικό μάθημα.  

Γιατί να μην εξοικονομήσεις χρόνο;
Γιατί να μην πολλαπλασιάσεις τις επιλογές σου και να βελτιώσεις την προετοιμασία σου;

Η πρόσφατη πανδημία επιτάχυνε, απλώς, τις εξελίξεις.

Στο Σύγχρονο εντάξαμε προγράμματα σπουδών εξ αποστάσεως για να επεκτείνουμε τη διδασκαλία μας, και πέρα από τα όρια της τάξης. Απευθύνονται σε μαθητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό (ομογενείς):

 • για τους υποψηφίους των Πανελληνίων
 • για τους μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου
 • για τους ‘Ελληνες του Εξωτερικού.

Καθηγητές επιμορφωμένοι στην νέα αυτή εκπαιδευτική μέθοδο
Εβδομαδιαία προγράμματα σε τμήμα ή μεμονωμένα
Δυνατότητα επιλογής μαθημάτων
Σύγχρονη / ασύγχρονη διδασκαλία (webinars)
Άμεση επικοινωνία με τον καθηγητή και εκτός διδακτικών ωρών
Διαδικτυακά διαγωνίσματα
Ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό υλικό
Ενημέρωση για τις επιδόσεις και τη μαθησιακή πορεία του υποψήφιου 

Με την υποστήριξη της πλατφόρμας SIMPLE από την εταιρεία ΕΠΑΦΟΣ

Αναπόσπαστη παράμετρος του σχεδιασμού των εξ αποστάσεως μαθημάτων είναι η δέσμευση του φροντιστηρίου Σύγχρονο να παρέχει υψηλό επίπεδο γνώσεων στους μαθητές με σκοπό την πλήρη προετοιμασία τους για τις πανελλήνιες.

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών