ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2106000682

Προγράμματα σπουδών ολοκληρωμένα, σχεδιασμένα με βάση τις απαιτήσεις των γενικών εξετάσεων, παρέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δημιουργούν δυναμική επιτυχίας. Προγράμματα που διαφέρουν και εμπνέουν μπροστά στην πρόκληση των Παννελληνίων με τη δύναμη της γνώσης.

Προγράμματα ευέλικτα και περιεκτικά για τους μαθητές των τάξεων:

Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, ο δρόμος για να ξεχωρίσεις ξεκινά από την κατάλληλη επιλογή σπουδών, την κατάλληλη προετοιμασία, τον κατάλληλο σχεδιασμό.

Γ΄ Γυμνασίου

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία

Ολιγόωρο πρόγραμμα υποδομής και εξοικείωσης του μαθητή με τα βασικά μαθήματα, ανάλογα με τον μακροπρόθεσμο προσανατολισμό του προς τις θεωρητικές ήτις θετικές σπουδές.

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 01/09/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ν. Γλώσσα/Λογοτεχνία 2
ή Αρχαία 3
ή Μαθηματικά 4

 

Α’ Λυκείου

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία

Πρόγραμμα τριετούς φοίτησης που οδηγεί τον μαθητή το Γυμνάσιο στο Λύκειο και με το βλέμμα στην επιτυχία του.

Το πρόγραμμα διασφαλίζει

 • συγκρότηση γνωστικής υποδομής στα βασικά μαθήματα για τις γενικές εξετάσεις
 • ανάπτυξη των δεξιοτήτων της μάθησης,της κριτικής ανάλυσης,συλλογιστικής και επίλυσης προβλημάτων

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 01/09/2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 2
Αρχαία 2
Μαθηματικά 3
Φυσική 2
Χημεία 1
ΣΥΝΟΛΟ 10

Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα ή μέρος των μαθημάτων.

Β’ Λυκείου

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία

Πρόγραμμα διετούς φοίτησης «βάζει σε τάξη» την προετοιμασία του μαθητή με το βλέμμα στην επιτυχία του.

Το πρόγραμμα διασφαλίζει

 • ανακεφαλαίωση και εμπέδωσηβασικών γνώσεων της ύλης  της Α΄ Λυκείου που είναι σημαντικές για τις εξετάσεις.
 • κάλυψη της ύλης της Β΄Λυκείου.
 • έγκαιρη εισαγωγή στην ύλη της Γ’ Λυκείου

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 01/09/2020

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 2
Αρχαία Άγνωστο 2
Συντακτικό 1
Γραμματική 1
Λατινικά 1
Ιστορία / Αρχαία Γνωστό (Ύλη Γ΄) 1/2
ΣΥΝΟΛΟ 8/9
Διαγώνισμα 3

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά

3

Άλγεβρα

2

Φυσική

3

Χημεία

2

ΣΥΝΟΛΟ

12

Διαγώνισμα

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά

3

Άλγεβρα

2

ΑΕΠΠ

1

ΑΟΘ

1

ΣΥΝΟΛΟ

9

Διαγώνισμα

3

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

2

Φυσική

3

Χημεία

2

Βιολογία

2

ΣΥΝΟΛΟ

9

Διαγώνισμα

3

 

Γ’ Λυκείου

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία

Εντατικό πρόγραμμαγρήγορων ρυθμών και υψηλών απαιτήσεων,κλειδί για τις Πανελλήνιες, που δεν είναι εξετάσεις αλλά διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων.

Το πρόγραμμα διασφαλίζει

 • Ποιοτική και ολική κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • Έγκαιρη και ουσιαστική επανάληψη
 • Προσομοίωση προφορική και γραπτή της διαδικασίας των εξετάσεων
 • Αποτελεσματικότητα και επιτυχία

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 01/09/2020

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

3

Αρχαία Άγνωστο

2

Γραμματική

1

Αρχαία Γνωστό

2

Ιστορία

2

Κοινωνιολογία

2

ΣΥΝΟΛΟ

12

Διαγώνισμα

3

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

3

Μαθηματικά

6

Φυσική

4

Χημεία

3

ΣΥΝΟΛΟ

16

Διαγώνισμα

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

3

Μαθηματικά

6

Πληροφορική

2

Οικονομία

2

ΣΥΝΟΛΟ

13

Διαγώνισμα

3

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία

3

Φυσική

4

Χημεία

3

Βιολογία

4

ΣΥΝΟΛΟ

14

Διαγώνισμα

3

Αγγλικά: 2 ώρες/εβδομάδα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ / ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ- ΑΟΘ – ΑΕΠΠ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Επιδιώκεται η αυτονόμηση του υποψηφίου, ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη υποδομή και να ανταποκριθεί στις σύνθετες απαιτήσεις μιας εξεταστικής δοκιμασίας.

 

Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία 3
ΑΟΘ 3
ΑΕΠΠ 3
Βιολογία 3

ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ

Αξίζουν τη διαφορά

Στο φροντιστήριό μας οι απόφοιτοι που δεν συμβιβάζονται με μια οποιαδήποτε σχολή, και επαναστοχεύουν στην πρώτη τους επιλογή, υποστηρίζονται με ένα πρόγραμμα προετοιμασίας με οργανωμένη και συστηματική εκπαίδευση.

Ένα πρόγραμμα προετοιμασίας υψηλής ποιότητας, υψηλών στόχων με:

 • τμήματα πρωινά, ολιγομελή, ομοιογενή
 • καινοτόμο μοντέλο εκπαίδευσης που δημιουργεί ασφαλή δυναμική επιτυχίας
 • μαθησιακή διαδικασία που διαφέρει και εμπνέει καθώς ενισχύει με υποστηρικτική διδασκαλία και πρόσθετα διαγωνίσματα,
  • το πάθος του να τα καταφέρει
  • την εντατική και απρόσκοπτη προετοιμασία με προγράμματα μελέτης
  • το γνωστικό επίπεδο του μαθητή με πρόσθετο υλικό και σημειώσεις
  • τη θετική του στάση και σισιοδοξία στη νέα του προσπάθεια

Αναπόσπαστη παράμετρος του σχεδιασμού του προγράμματος των Αποφοίτων είναι η δέσμευση του φροντιστηρίου να παρέχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους Αποφοίτους με σκοπό να πετύχουν υψηλούς στόχους, να πετύχουν τη σχολή της πρώτης τους επιλογής.

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 01/09/2020

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 2
Αρχαία 6
         Γνωστό 2
         Άγνωστο 3
Ιστορία 3
Κοινωνιολογία 2
ΣΥΝΟΛΟ 12

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
Φυσική 4
Χημεία 3
ΣΥΝΟΛΟ 15

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά 6
ΑΕΠΠ 2
ΑΟΘ 3
ΣΥΝΟΛΟ 12

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 3
Φυσική 4
Χημεία 3
Βιολογία 4
ΣΥΝΟΛΟ 13

Αγγλικά: 2 ώρες/εβδομάδα 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Παρέχουμε και πρόγραμμα μελέτης για την καλύτερη δυνατή οργάνωση του χρόνου και της μελέτης των μαθητών.

Μηνιαία

35 διαγωνίσματα για κάθε τάξη, με καθορισμένο ετήσιο προγραμματισμό, που πιστοποιούν το πώς και πόσο καλά μαθαίνει ο κάθε μαθητής.
Τα διαγωνίσματα γράφονται με αυστηρή επιτήρηση σε συνθήκες Πανελλαδικών εξετάσεων.

Επαναληπτικά ΟΕΦΕ

Τα επαναληπτικά διαγωνίσματα ΟΕΦΕ διεξάγονται δύο φορές το χρόνο, την περίοδο των Χριστουγέννων και τουΠάσχα.

Πολύτιμη άσκηση προετοιμασίας, στρατηγικής και ψυχολογίας. Βοηθάει το μαθητή να μπει στη λογική και ψυχολογία των εξετάσεων και να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν ελλείψεις που εντοπίζει.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής
Παλλήνης
Περιστερίου
Γλυκών Νερών

Ομογενείς

Αγία Παρασκευή
210 6000 682
Ηρ. Πολυτεχνείου 8

T.K. 15342

Περιστέρι
210 364 8109
Εθν. Αντιστάσεως 1

T.K. 12134

Γλυκά Νερά
210 665 8218
Λεωφ. Λαυρίου & Χρυσανθέμων 3

T.K. 15354

Παλλήνη
210 603 4215
Λεωφ. Μαραθώνος 110

T.K. 15342

Βούλα
Βουλιαγμένης 22

T.K. 16673