Φροντιστήρια Σύγχρονο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2106000682

EMAIL

info@synchrono.gr

2106000682

Παραγωγική 

συνεργασία

με τους γονείς

Η ενεργή συνεργασία γονέων και καθηγητών του φροντιστηρίου είναι σημαντικός παράγοντας όχι μόνο για την μαθησιακή εξέλιξη του μαθητή αλλά και για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.
Μια συνεργασία που έχει ως επίκεντρο το μαθητή, τις επιδόσεις του, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, τον τρόπο μελέτης, την ενίσχυση των δυνατών του σημείων, τη στάση του μπροστά στις εξετάσεις και την επιτυχία του.
Καλλιεργώντας, λοιπόν, τη μεταξύ μας σχέση, επενδύουμε στον ίδιο το μαθητή.

ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ

«… στης ψυχής το παρακάτω
Στου μυαλού το παραπέρα
Των παιδιών αλλά και των γονιών και των δασκάλων τους.»

Η εκπαίδευση που παίρνουμε από τις συνθήκες της ζωής είναι ανώτερη από τη διδασκαλία του σχολείου.

Οι γονείς ενημερώνονται:

  • για τον εκπαιδευτικό προγραμματισμό
  • για την πρόοδο και τις γραπτές επιδόσεις των παιδιών τους σε τριμηνιαίες συναντήσεις τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο και σε εξατομικευμένες συναντήσεις με τους υπεύθυνους καθηγητές.
Οι γονείς συμμετέχουν στα σεμινάρια και τις εκδηλώσεις σταδιοδρομίας.