Φροντιστήρια Σύγχρονο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2106000682

EMAIL

info@synchrono.gr

2106000682

Ολιστική προσέγγιση

Πιστεύουμε ότι η επαρκής προετοιμασία του υποψήφιου προαπαιτεί, εκτός από την αναγνώριση του μαθησιακού του τύπου, τη διερεύνηση των πτυχών της προσωπικότητας, των ενδιαφερόντων, των ικανοτήτων, των αξιών και των γνώσεών του.
Στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζουμε:

  • διαγνωστικά τεστ γνώσεων, τεστ μαθησιακού τύπου
  • τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού
  • συμβουλευτική διαχείρισης άγχους

Διαγνωστικά τεστ γνώσεων

Το τεστ γνώσεων, οι σχολικές επιδόσεις του μαθητή και κυρίως η προσωπική συνάντησή του μαθητή με τον υπεύθυνο σπουδών, με την παρουσία των γονέων, είναι το τρίπτυχο σύμφωνα το οποίο γίνεται η ένταξη του μαθητή σε τμήμα.

Tεστ Horizon

ΤΕΣΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Δωρεάν Test Επαγγελματικών Ενδιαφερόντων

  • Αποτελείται από 190 ερωτήσεις που περιγράφουν διάφορες επαγγελματικές δραστηριότητες. Το άτομο καλείται να δηλώσει σε μια 6βάθμια κλίμακα το βαθμό, στον οποίο θα τον ενδιέφερε να ασχοληθεί επαγγελματικά στο μέλλον με κάθε μια από αυτές τις δραστηριότητες.
  • Μετρά 38 επιμέρους επαγγελματικές κατηγορίες (τις περισσότερες από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο τεστ στην Ελλάδα), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά σε σύντομες παραγράφους έτσι ώστε να μπορούν να κατανοηθούν εύκολα, τόσο από τους μαθητές όσο και από τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.
  • Τα αποτελέσματά του τεστ βγαίνουν άμεσα και δίνουν το προφίλ των επαγγελματικών ενδιαφερόντων του κάθε μαθητή προτείνοντας του συγκεκριμένες σχολές.
  • Τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα κάθε ατόμου συσχετίζονται με όλες τις σχολές που υπάρχουν στο μηχανογραφικού δελτίο.

Διαχείριση άγχους

“Οι Πανελλήνιες εξετάσεις είναι καθοριστικής σημασίας ορόσημο στη ζωή των μαθητών. Μπορεί να μην είναι εφικτό να ελέγξει ένας μαθητής την έκβαση των εξετάσεων, όμως μπορεί να ελέγξει σε ικανοποιητικό βαθμό το πως αισθάνεται. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι δεν είναι τόσο τα γεγονότα που μας αγχώνουν, αλλά η αντίληψη μας για τα γεγονότα αυτά. Αλλάζοντας την αντίληψη μας για τα γεγονότα αυτά, μεταβάλλεται  και ο βαθμός του άγχους που βιώνουμε.”

Ασπασία Πασπάλη

Ψυχολόγος παιδοψυχολόγος, επιστημονική διευθύντρια ΔΙΚΕΨΥ   http://www.dikepsy.gr