Προγράμματα σπουδών ολοκληρωμένα, σχεδιασμένα με βάση τις απαιτήσεις των γενικών εξετάσεων, παρέχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων και δημιουργούν δυναμική επιτυχίας. Προγράμματα που διαφέρουν και εμπνέουν μπροστά στην πρόκληση των Παννελληνίων με τη δύναμη της γνώσης που διασφαλίζουν.
Σε έναν κόσμο που εξελίσσεται διαρκώς, ο δρόμος για να ξεχωρίσεις ξεκινά από την κατάλληλη επιλογή σπουδών, την κατάλληλη προετοιμασία, τον κατάλληλο σχεδιασμό.

Α’ Λυκείου

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία

Πρόγραμμα τριετούς φοίτησης που οδηγεί τον μαθητή από το Γυμνάσιο στο Λύκειο με το βλέμμα στην επιτυχία του.

Το πρόγραμμα διασφαλίζει

  • συγκρότηση γνωστικής υποδομής στα βασικά μαθήματα για τις γενικές εξετάσεις
  • ανάπτυξη των δεξιοτήτων της μάθησης, της κριτικής ανάλυσης, συλλογιστικής και επίλυσης προβλημάτων

Έναρξη χειμερινού προγράμματος από 11/09/2023

 

Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα ή μέρος των μαθημάτων.

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής
Παλλήνης
Περιστερίου
Γλυκών Νερών

Ομογενείς