ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2106000682

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Τα  προγράμματα σπουδών, δοκιμασμένα στην τάξη, επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά τους κάθε χρόνο.

Αξιολόγηση προσαρμοσμένη στην πραγματικότητα των Πανελληνίων εξετάσεων των Ελλήνων μαθητών του εξωτερικού που στοχεύει στην εξοικείωση του μαθητή με τις απαιτήσεις που συνοδεύουν αυτόν τον Πανελλήνιο διαγωνισμό, ώστε να μην υπάρχουν κενά, να είναι ικανός να αντιμετωπίζει κάθε ενδεχόμενο, κάθε εξεταστική απαίτηση, να μην αιφνιδιάζεται.

Αυτό το επιτυγχάνουμε με:

 • προφορικές εξετάσεις
 • γραπτές εργασίες
 • φύλλα εργασίας
 • πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό
 • σταθμισμένα τεστ
 • κριτήρια αξιολόγησης
 • αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων
 • προσομοίωση προφορική και γραπτή της διαδικασίας των εξετάσεων
Αναπόσπαστη παράμετρος για το σχεδιασμό του προγράμματος των μαθητών Ελλήνων του εξωτερικού είναι η δέσμευση του φροντιστηρίου να παρέχει υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης στους Έλληνες του εξωτερικού με σκοπό να πετύχουν υψηλούς στόχους, να πετύχουν στη σχολή της πρώτης τους επιλογής.

Προγράμματα ευέλικτα και περιεκτικά:

από Β’ προς Γ’ Λυκείου • για όσους τελειώνουν τη Γ΄ Λυκείου • ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας

Γ’ Λυκείου

Σχεδιάζουμε την επιτυχία

Εντατικό πρόγραμμα γρήγορων ρυθμών και υψηλών απαιτήσεων, κλειδί για τις Πανελλήνιες.

Διασφαλίζει:

 • την αξιοποίηση του χρόνου για ποιοτική και ολική κάλυψη της εξεταστέας ύλης
 • την έγκαιρη αφομοίωση της ύλης και συγκρότηση υψηλου γνωστικού επιπεδου
 • την ανάπτυξη κριτικής, συνθετικής και αναλυτικής σκέψης,
 • την προσαρμογή στους απαιτητικούς ρυθμούς της τρίωρης εξέτασης των πανελλαδικών
 • την υψηλή βαθμολογία στα διαγωνίσματα, όπως το απαιτεί το σημερινό σύστημα εκπαίδευσης
 • την έγκαιρη και ουσιαστική επανάληψη
 • την αντιμετώπιση και τον περιορισμό του άγχους με την ασφάλεια και τη δύναμη της γνώσης
 • την εισαγωγή του μαθητή στην πρώτη του επιλογή

Έναρξη από Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 – Λήξη με το τέλος των εξετάσεων.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 1 & 2

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 4
Αρχαία 7
Ιστορία 5
Κοινωνιολογία 4

ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 4
Μαθηματικά 7
Φυσική 5
Χημεία 5

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 4
Μαθηματικά 7
ΑΕΠΠ 5
ΑΟΘ 5

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΖΩΗΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 4
Φυσική 5
Χημεία 5
Βιολογία 6

Ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας online ή διά ζώσης:

Μια τρίωρη εξέταση υψηλών απαιτήσεων στη Νεοελληνική Γλώσσα, προϋποθέτει προετοιμασία που θα διασφαλίσει τη γνώση και την κατανόηση της και την άριστη ανταπόκριση στα ζητούμενα των πανελλαδικών εξετάσεων. Για το λόγο αυτό:

 • Οι μαθητές καλύπτονται διδακτικά σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες  με έμφαση στα σημεία που προβληματίζουν περισσότερο τους Έλληνες μαθητές του εξωτερικού (π.χ. κατανόηση των θέσεων του συντάκτη και της τεκμηρίωσής της).
 • Διδάσκονται κατάλληλες τεχνικές, επικοινωνιακά ύφη, σχεδιαγράμματα και ανεπτυγμένα θέματα με τη βοήθεια των οποίων καθοδηγούνται βήμα-βήμα, ώστε να αποφεύγουν εκφραστικά ατοπήματα και δομικές αστοχίες και να ανταποκρίνονται άριστα στην παραγωγή λόγου.
 • Προετοιμάζονται με επαναλαμβανόμενες ασκήσεις λεξιλογικές, υφολογικές, δομής με τις οποίες εκμεταλλεύονται το χρόνο τους και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους.
 • Κατακτούν τη γνώση για τους κειμενικούς δείκτες και μαθαίνουν πώς να αξιοποιούν τα δεδομένα του λογοτεχνικού κειμένου
 • Ακολουθούν ιδιαίτερο διδακτικό πρόγραμμα για την εξαγωγή περίληψης από δοθέν κείμενο με μεθοδολογία κατανοητή και εφαρμόσιμη (π.χ. διάκριση βασικών και δευτερογενών πληροφοριών).
 • Καθοδηγούνται να προσέχουν την εικόνα του γραπτού, ώστε να αποφεύγονται λάθη και αβλεψίες. Η διόρθωση γίνεται από τους διδάσκοντες και αφιερώνεται ο απαραίτητος χρόνος για να κατανοήσει ο υποψήφιος τις απαιτήσεις ενός ορθολογικά οργανωμένου κειμένου.

Διαθέτουμε και την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να προσφέρουμε ποιοτικές εκπαιδευτικές υπηρεσίες.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 3, 4 & 5

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 7

 

Δε θέλουμε να κάνουμε μία ακόμα εγγραφή, θέλουμε εσύ να γραφτείς στη σχολή των ονείρων σου!

Β΄ Λυκείου

Διετής προετοιμασία

Η προετοιμασία για το μαθητή της Β΄ Λυκείου είναι αναγκαία σε μια εποχή που οι εξετάσεις μοιάζουν μακρινές και έχει σκοπό ο μαθητής: 

 • να «βάλει σε τάξη» τις γνώσεις του
 • να κατανοήσει ότι η μελέτη του πρέπει να γίνει συστηματική και «σε βάθος»,
 • να συμπληρώσει όσα έπρεπε να μάθει αυτή τη χρονιά και να αναπληρώσει το πεδίο της καλλιέργειας και μόρφωσής του που φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας ανακόπηκε
 • να προσεγγίσει έγκαιρα και την ύλη της επόμενης τάξης.
 • να συγκροτήσει γνωστικό επίπεδο, να αναπτύξει κριτική, συνθετική και αναλυτική σκέψη,
 • να προσαρμοστεί σε απαιτητικούς ρυθμούς, εμπειρία που δεν πρέπει να τη μεταθέσει και να την περιορίσει στη Γ΄ Λυκείου, όπου είναι πλέον περιορισμένος ο χρόνος αντίδρασης και προσαρμογής.   
Ν. Γλώσσα  & Λογοτεχνία 4

 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

 • Τεστ ημερήσια που πιστοποιούν την αφομοίωση και κατανόηση του προς εξέταση γνωστικού αντικειμένου.
 • Τρίωρα διαγωνίσματα εβδομαδιαία για κάθε τάξη, με καθορισμένο προγραμματισμό, που πιστοποιούν το πώς και πόσο καλά μαθαίνει ο κάθε μαθητής.
 • Τα διαγωνίσματα γράφονται με αυστηρή επιτήρηση σε συνθήκες Πανελλαδικών εξετάσεων
 • Προσομοιωτικά διαγωνίσματα την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Πολύτιμη άσκηση προετοιμασίας, στρατηγικής και ψυχολογίας. Βοηθάει το μαθητή να μπει στη λογική και ψυχολογία των εξετάσεων και να αντιμετωπίσει εγκαίρως τυχόν ελλείψεις που εντοπίζει.

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής
Παλλήνης
Περιστερίου
Γλυκών Νερών

Ομογενείς

Αγία Παρασκευή
210 6000 682
Ηρ. Πολυτεχνείου 8

T.K. 15342

Περιστέρι
210 364 8109
Εθν. Αντιστάσεως 1

T.K. 12134

Γλυκά Νερά
210 665 8218
Λεωφ. Λαυρίου & Χρυσανθέμων 3

T.K. 15354

Παλλήνη
210 603 4215
Λεωφ. Μαραθώνος 110

T.K. 15342

Βούλα
Βουλιαγμένης 22

T.K. 16673