Φροντιστήρια Σύγχρονο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2106000682

EMAIL

info@synchrono.gr

2106000682

Ημερομηνία Μάθημα Θέματα Απαντήσεις
16/5/2016 Νεοελληνική Γλώσσα Θέμα Απάντηση
18/5/2016 Αρχαία Προσανατολισμού Θέμα Απάντηση
18/5/2016 Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέμα Απάντηση
20/5/2016 Μαθηματικά Γ.Π. Θέμα Απάντηση
20/5/2016 Ιστορία Γ.Π. Θέμα Απάντηση
23/5/2016 Ιστορία Προσανατολισμού Θέμα Απάντηση
23/5/2016 Φυσική Προσανατολισμού Θέμα Απάντηση
25/5/2016 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Θέμα Απάντηση
27/5/2016 Ανάπτυξη Εφαρμογών Θέμα Απάντηση
27/5/2016 Βιολογία Προσανατολισμού Θέμα Απάντηση
30/5/2016 Λατινικά Προσανατολισμού Θέμα Απάντηση
30/5/2016 Χημεία Προσανατολισμού Θέμα Απάντηση
01/6/2016 Βιολογία Γ. Π. Θέμα Απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών