Φροντιστήρια Σύγχρονο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2106000682

EMAIL

info@synchrono.gr

2106000682

Ημερομηνία Μάθημα Θέματα Απαντήσεις
7/6/2017 Νεοελληνική Γλώσσα θέμα απάντηση
9/6/2017 Αρχαία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
9/6/2017 Μαθηματικά Προσανατολισμού θέμα απάντηση
12/6/2017 Ιστορία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
12/6/2017 Ανάπτυξη Εφαρμογών θέμα απάντηση
12/6/2017 Φυσική Προσανατολισμού θέμα απάντηση
14/6/2017 Λατινικά Προσανατολισμού θέμα απάντηση
14/6/2017 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας θέμα απάντηση
14/6/2017 Χημεία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
16/6/2017 Βιολογία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
16/6/2017 Βιολογία Γ. Π. θέμα απάντηση
19/6/2017 Μαθηματικά Γ.Π. θέμα απάντηση
19/6/2017 Ιστορία Γ.Π. θέμα απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών