Φροντιστήρια Σύγχρονο

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

2106000682

EMAIL

info@synchrono.gr

2106000682

Ημερομηνία Μάθημα Θέματα Απαντήσεις
8/6/2018 Νεοελληνική Γλώσσα θέμα απάντηση
11/6/2018 Αρχαία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
11/6/2018 Μαθηματικά Προσανατολισμού θέμα απάντηση
13/6/2018 Ιστορία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
13/6/2018 Ανάπτυξη Εφαρμογών θέμα απάντηση
13/6/2018 Φυσική Προσανατολισμού θέμα απάντηση
15/6/2018 Λατινικά Προσανατολισμού θέμα απάντηση
15/6/2018 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας θέμα απάντηση
15/6/2018 Χημεία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
19/6/2018 Βιολογία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
19/6/2018 Βιολογία Γ. Π. θέμα απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών