Ημερομηνία Μάθημα Θέματα Απαντήσεις
15/6/2020 Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία θέμα απάντηση
17/6/2020 Αρχαία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
17/6/2020 Μαθηματικά Προσανατολισμού θέμα απάντηση
19/6/2020 Κοινωνιολογία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
19/6/2020 Βιολογία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
22/6/2020 Φυσική Προσανατολισμού θέμα απάντηση
24/6/2020 Ιστορία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
24/6/2020 Πληροφορική θέμα απάντηση
26/6/2020 Χημεία Προσανατολισμού θέμα απάντηση
26/6/2020 Οικονομία θέμα απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών