Διαδικτυακή Εκδήλωση«Επαγγέλματα του 2030»
Αγαπητοί μαθητές & γονείς,
την Κυριακή 06 Φεβρουαρίου, στις 11.00 το πρωί, το φροντιστήριό μας διοργανώνει Διαδικτυακό Σεμινάριο Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε συνεργασία με την Orientum και το ΔΙ.ΚΕ.Ψ.Υ.
Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.

Σχετικά Αρχεία

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής
Παλλήνης
Περιστερίου
Γλυκών Νερών

Ομογενείς