Μετά την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για την αναστολή της λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, το φροντιστήριο μας  έχει προσαρμόσει από την πρώτη μέρα το πρόγραμμα μαθημάτων του και των επαναλήψεων μέσω διαδικτύου.

Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα απέναντι στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προετοιμασία των μαθητών μας.

 

 

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής
Παλλήνης
Περιστερίου
Γλυκών Νερών

Ομογενείς