Πανελλήνια πρωτιά για το 2023!

Πρώτη στην 1η της προτίμηση (Στρατιωτική Κτηνιατρική) η Καλλιόπη μας με 19.135 μόρια!

Ευχές για μια λαμπρή σταδιοδρομία!

ΕΓΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ

Φροντιστήρια
Αγ. Παρασκευής / Παλλήνης / Γλυκών Νερών